Medlem


Medlemsinformation: 

 


Res med Malungs GK till Portugal

Klubben anordnar tillsammans med Easton Golf en resa till Praia Del Rey utanför Lissabon Portugal våren 2018.

Här kan du läsa mer om resan. Praia DÉl Rey – Malung

För mer information eller anmälan kontakta Henrik Spånberg på 0709-284 395 eller spanberg@gmail.com


Golfbil

Observera att nycklar ej längre finns att hämta på Tanka. Nycklar finns på klubben i ett skåp med kodlås. Bilen bokas via kansliet och man får då en kod till nyckelskåpet.

Efter avslutad golfrunda skall bilen låsas fast som vanligt och laddningen kopplas samt nyckeln skall åter läggas i det kodade nyckelskåpet och detta skall låsas. Koden byts då och då, och aktuell kod erhålles vid bokning.

Kansliet