Medlem


Medlemsinformation: 

 

 


Golfbil

Nycklar finns på klubben i ett skåp med kodlås. Bilen bokas via kansliet och man får då en kod till nyckelskåpet.

Efter avslutad golfrunda skall bilen låsas fast som vanligt och laddningen kopplas samt nyckeln skall åter läggas

i det kodade nyckelskåpet och detta skall låsas. Koden byts då och då, och aktuell kod erhålles vid bokning.

Kansliet