Lokala Regler


LOKALA REGLER FASTSTÄLLDA FÖR MALUNGS GK


 1. 1. GENERELLA LOKALA REGLER
  Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.
  1.1 Stenar i bunkrar
  Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Innebörd 

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2008-2011”)

Vit

Out of bounds

27

Vit-svart

Intern out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1-B (2a)

Markering (vilken färg som helst) med grön topp

Miljökänsligt område

Bilaga 1-B (2b)

Orange/brandgul

Oflyttbart hindrande föremål

24-2


 1. LOKALA REGLER
  Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:
  2.1 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1
  a. Myrstackar är mark under arbete, från vilket spel är förbjudet.
  b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
 2. Dräneringssträngar och dräneringsfickor fyllda med synligt dräneringsgrus på hela spelfältet är mark under arbete.
 3. Öppna nysådda områden på hela spelfältet är mark under arbete med obligatorisk dropp.
 4. Blåmarkerade stenar. 

  2.2 Hindrande föremål Regel 24
  a
  . Grön-vita plattor (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
  b. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är oflyttbarahindrande föremål. Liksom röd-vita pinnar som visar avståndet 100 meter till mitten av green.
 5. Träd med stödpinne eller brandgula band betraktas som oflyttbara hindrande föremål.
 6. Avståndsmarkeringar på fairway, Gul-150 meter till greenens mitt, Röd-100 meter till greenens mitt, är oflyttbara hindrande föremål.
 7. Fångstgropar på hål 5/14 och hål 7/16 är fornminnen, och betraktas som oflyttbarahindrande föremål. Droppruta skall användas.

 

2.3 Avståndsmätare Regel 14-3

 1. Det är tillåtet att skaffa information om banan genom att använda en apparat som mäter avstånd. Mätaren får inte ge information om andra förhållanden än avstånd. Plikt för brott mot denna lokala regel är diskvalifikation.

2.4 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Spelarna tar omedelbart skydd vid sidan av fairway.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna väntar på information där spelet avbröts.
Återuppta spelet – Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

 

2.5 Officiell tid

Som officiell tid på klubben gäller klockan vid tävlingsexpeditionen.Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln
: Matchspel-Förlorat hål. Slagspel-Två slag.