Driving range


Drivingrangen är öppen.


Nyhet

Det finns nu möjlighet att köpa kort för drivingrangen. Korten finns på kansliet, och dessa kort är personliga. Korten skall alltså behållas för att åter laddas om när nya bollhinkar behövs.

Som introduktion erhåller man kortet laddat med 10 bollhinkar för 100 kr. Kortets kostnad är normalt 40 kr men detta ingår fritt under introduktionstiden. Behåll alltså Era kort för omladdning. Borttappat kort som skall ersättas debiteras med 40 kr. Framledes erhåller man vid nypåfyllning av kortet 12 bollhinkar för 100 kronor. Kortet kan givetvis laddas med valfritt antal hinkar. Vi hoppas att detta skall underlätta för Er på rangen och att Ni slipper krångla med 10 or och polletter.