Medlemsavgifter 2018


Aktivt medlemskap med full spelrätt Årsavgift
Senior Övergång till senior sker fr.o.m det kalenderår man fyller 22 3 000 kr
 

 Familjemedlemsskap

 

5 500 kr *

 

Äldre junior

 

16-21 år

 

950 kr

 

Yngre junior

 

0-15 år

 

650 kr

Aktivt medlemskap med begränsad spelrätt Årsavgift
Greenfeemedlem

 

 

 

Distansmedlem

Dalagreenfee på Malungs GK. Berättigar ej till dalagreenfee på övriga dalaklubbar.

 

 

För personer som är skrivna utanför

Dalarnas Län.

Spela fritt hela sommaren på

Malung GK

 995 kr

 

 

 

995 kr

Passivt medlemskap utan spelrätt Årsavgift
Vilande/ Stödjande Vilande/ Stödjande medlemskap  300 kr

 

 

Årsavgiften för aktivt medlemskap med full spelrätt inkluderar:
Spelavgift, medlemsavgift MgGK, GIT-avg, övriga förbundsavgifter DGF & SGF

 

*Familjemedlemsskap innefattar 2 st seniorer och upp till 2 st juniorer.

Varje junior därutöver debiteras med 100 kr.

 

 

Bankgiro: 523-3929

Swish: 1236096374